zimnocieplo.pl

Polityka prywatności

WŁOCH Wynajem Lokali Grupa Inżynieryjna informuje, że Państwa dane osobowe przechowywane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i posiadacie prawo dostępu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych, w każdej chwili poprzez formularze zamieszczone na stronie www.zimnocieplo.pl w zakładce Polityka prywatności (Ochrony Danych)

Wszystkie Twoje dane, które podajesz w formularzu służą wyłącznie do tego, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na zapytanie lub przygotować ofertę. Dane te nie są przechowywane, chyba że wymagają tego odrębne przepisy.

W każdym momencie możesz się z nami skontaktować i zażądać usunięcia swoich danych. W tym celu skorzystaj z formularza kontaktowego, a w tytule maila wpisz RODO.

formularz kontaktowy
Skontaktuj się